Hvad er Microsoft Excel?

Hvad er Microsoft Excel?

Microsoft Excel er et program til databehandling, udviklet af Microsoft, og under stadig forbedring og udvikling. Til et begynde med var Microsoft Excel et simpelt regneark, men siden er mange andre funktioner og features kommet til. Microsoft Excel regnes på nuværende tidspunkt som værende i spydspidsen af applikationer til behandling af data, tal og anden […]