Hvad kan et misbrugcenter?

Hvad kan et misbrugcenter?

Et misbrugscenter er et sted, hvor misbrugere og pårørende kan få anonym råd og vejledning, samt hjælp til at komme ud af deres misbrug. Et misbrugscenter har mulighed for at tilbyde en misbruger kan blive indlagt og få hjælp til at komme af deres misbrug. En indlæggelse har det formål at få afruse misbrugeren og […]